Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

XIX POWIATOWY CZĘSTOCHOWSKI KONKURS KULTURY I PIESNI LUDOWEJ „RAZ NA LUDOWO”

XIX POWIATOWY CZĘSTOCHOWSKI KONKURS KULTURY

I PIEŚNI LUDOWEJ „RAZ NA LUDOWO”

CZĘSTOCHOWA 2021

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie,

ul. PCK 18

II. CELE KONKURSU:

-propagowanie pieśni i kultury ludowej, jako wartości związanej z tradycją kultury narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

-popularyzacja twórczości ludowej

-rozwijanie zainteresowań rodzimą kulturą

-autoprezentacja własnych uzdolnień i twórczości

-integracja środowiska lokalnego wokół edukacji regionalnej

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Konkurs „Raz na ludowo” jest zgłoszony w wykazie konkursów, które mogą być wymieniane na świadectwach ukończenia szkoły.

  2. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkól Podstawowych

  3. Konkurs przewiduje reprezentowanie zgłoszonej szkoły w proponowanych dwóch kategoriach:

  • Pieśń ludowa — (kategorie wiekowe kl. I-III i kl. IV-VI, VII – VIII  -  szkoła może zgłosić po dwóch solistów z każdej kategorii). Każdy z uczniów prezentuje jedną pieśń ludową z dowolnego regionu Polski

  • Sztuka ludowa – konkurs plastyczny: „Tradycje Wielkanocne” – praca plastyczna, format A3, A4, technika malarska. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii w uzasadnionej sytuacji.

IV. TERMIN KONKURSU:  Dokładny termin Konkursu zostanie podany po uruchomieniu Szkoły.


Przejdź do góry