Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

EDU-AKCJA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

 

            Pragniemy poinformować, że w ramach EDU-AKCJI  „To wiem, to to rozumiem, to umiem” oraz podjętej współpracy z„Fundacją dla Rozwoju” oferujemy wsparcie psychologiczne prowadzone przez specjalistów dla naszych uczniów oraz rodziców/opiekunów.

            Pomoc obejmuje następujące wsparcie :

  1. ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dla dzieci i młodzieży - indywidualne spotkania (stacjonarne lub on-line).

  1. WSPARCIE PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Warsztaty profilaktyczne dla rodziców/opiekunów - pogadanki, prelekcje w formie bezpośredniej i on-line.

 

            W związku z powyższym będiemy wdzięczni za odpowiedź i zgłaszanie ewentualnych „problemów/kłopotów”, aby wybrać odpowiednią formę pomocy.

Przykłady:

–        uzależnienie dziecka od komputera/telefonu;

–        brak umiejętności radzenia sobie z emocjami lub stresem;

–        cyberprzemoc;

–        brak wiary we własne możliwości, niska samoocena;

–        agresja;

–        niechęć do podejmowania pracy/nauki.

WAŻNE: SZYBKA ODPOWIEDŹ UMOŻLIWI NAM NATYCHMIASTOWE ZORGANIZOWANIE SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH (ON-LINE) ZE SPECJALISTAMI RÓŻNYCH DZIEDZIN.

Psycholodzy i psychoterapeuci udzielą cennych porad, konsultacji a także gotowi są do poprowadzenia profesjonalnych warsztatów. 


Przejdź do góry