Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

Artykuły

STATUT SZKOŁY

2018-09-07

Tutaj możesz sprawdzić swoją wiedzę o statucie naszej Szkoły.

Czytaj więcej o: STATUT SZKOŁY

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

2018-05-02
1. Regulamin ZFŚS znajduje się do wglądu w Bibliotece Szkoły.

2. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki z wzorami obowiązującej dokumentacji socjalnej: 

- Załącznik nr 2:  Wzór oświadczenia o dochodach

- Załącznik nr 3:  Wzór formularza wniosku o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego pracownika

- Załącznik nr 4  Wzór formularza wniosku o przyznanie dofinansowania  do wypoczynku sanatoryjnego  pracownika i byłego pracownika 

- Załącznik nr 5  Wzór formularza wniosku o przyznanie dofinansowania  do wypoczynku dzieci pracownika

- Załącznik nr 6  Wzór formularza wniosku o sfinansowanie lub przyznanie dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej

- Załącznik nr 7  Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy materialnej

- Załącznik nr 8  Wzór formularza wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej

- Załącznik nr 9  Wzór formularza umowy o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

3. Formularze wniosków w sprawie przyznania świadczeń socjalnych przewidzianych w Regulaminie można pobierać 
w sekretariacie szkoły i tam również, w wyznaczonym do tego celu miejscu, należy składać je do dnia poprzedzającego posiedzenie Komisji Socjalnej. 

4. Załączniki można również pobierać bezpośrednio ze strony Szkoły, zakładka DOKUMENTY - ZAKŁADOWY  FUNDUSZ  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH - PLIKI DO POBRANIA (na dole strony). Po wybraniu i wypełnieniu odpowiedniego załącznika można go przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Szkoły: sp31@edukacja.czestochowa.pl

5. DRUKI

Czytaj więcej o: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


Przejdź do góry