Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja do I klasy

Rekrutacja do I klasy

Dzieci - grafika

UWAGA RODZICE!!!

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

W dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

 

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2021r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

 

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

Wszelkie dodatkowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie SP 31,  codziennie po godzinie 14.00.

 

 Kryteria rekrutacji.

https://drive.google.com/file/d/1hN8a5wZ_n-q0DrnYMBs9Tl0QRKzY6SxU/view?usp=sharing

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

https://drive.google.com/file/d/1C72bRQKcjL3vIXrt774qqI4v5wMXyWsS/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do góry