Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Liga Zadaniowa

Liga Zadaniowa

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

DLA KLAS SIÓDMYCH

 

Cele konkursu:

v  popularyzacja przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów klas siódmych

v  motywowanie uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy

v  doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy

 

Regulamin konkursu:

 • Szkolna Liga Zadaniowa jest konkursem dla chętnych uczniów klas siódmych
 • Zadania z poszczególnych przedmiotów (biologia, chemia, fizyka, geografia) będą publikowane na stronie internetowej szkoły do 10 każdego miesiąca (od października 2020 do maja 2021)
 • Uczeń przedstawia rozwiązania zadań do końca każdego miesiąca
 • Zadania muszą być rozwiązane w wersji papierowej, podpisane i oddane do nauczyciela przedmiotu
 • I część Szkolnej Ligi Zadaniowej kończy się w styczniu, II część w czerwcu 2021r.
 • Uczniowie, którzy zdobędą przy podsumowaniu najwięcej punktów, otrzymują dodatkowe oceny z przedmiotu (wg załączonej punktacji)
 • Punkty uczniów danej klasy sumują się. Każda klasa, która wygra ranking semestralny lub roczny otrzymuje nagrodę w postaci dnia wolnego od pytania i klasówek
 • Na tablicy ogłoszeń (w sali 48) będzie podawany aktualny ranking   

 

Punktowanie zadań:

 • Z każdego przedmiotu w danym miesiącu uczeń może otrzymać max 10 pkt  (razem 40 pkt)
 • Punkty za wszystkie zadania sumują się i określają miejsce w rankingu
 • Uczniowie, którzy zdobędą:

       100% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę celującą

       99% - 80% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę bardzo dobrą

       79% - 60% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę dobrą 

 

 PLIKI Z ZADANIAMI ZNAJDZIECIE KLIKAJĄC PONIŻEJ "CZYTAJ WIĘCEJ"

 

Pliki do pobrania


Przejdź do góry